Przedszkole nr 17 w Raciborzu

Opłaty

 

Na początku roku szkolnego rodzice wypełniaja deklarację za pobyt i żywienie  dziecka w przedszkolu .

                                   

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Opłata z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego poza godzinami realizacji podstawy programowej (czas pobytu dziecka w przedszkolu przed godz. 8.00 i po godz. 13.oo)  wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.

                                                  Żywienie:

                                                  śniadanie -             1,50 zł

                                                        obiad -              3.00zł

                                          podwieczorek -              1.50 zł
                                                           ---------------------------------
                                             razem                         6,00 zł

Termin płatności ..... każdego miesiąca z dołu ( np:za miesiąc wrzesień opłaty dokonywane będą  w pażdzierniku. )                      

   Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do uiszczania w terminie od.......................przelewem na rachunek Przedszkola w Banku Śląskim O / Racibórz numer rachunku 55 1050 1328 1000 0022 4356 8876 opłat :

  1. w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę usług, o których mowa w § 1 ust. 4,
  2. za korzystanie z wyżywienia, zgodnie z zarządzeniem dyrektora placówki.